Úvod

Aplikace ePanoramix je webová databázová aplikace pro vedení klientské dokumentace a výkaznictví v sociálních a příbuzných službách. Aplikace se používá v následujících organizacích: 

Cílem aplikace ePanoramix je usnadnit život všem pracovníkům, kteří pracují s lidmi. ePanora-mix je určen primárně pro sociální pracovníky, ale pracovat s ním mohou i další profese – psychologové, terapeuti a další.

Při návrhu aplikace jsme se řídili dvěma pohledy. Prvním pohledem je pohled pracovníka, který pracuje s klienty. Potřebuje si vést evidenci své práce s klientem. Potřebuje mít přehled, kdy s klientem začal pracovat, co s klientem dělal, jaké soubory při tom vytvořil a nakonec kdy s klientem svou práci skončil. 

Druhý pohled je pohledem manažera, který potřebuje vědět, kolik práce se udělalo, jaký typ prá-ce, kolik je to kontaktů a intervencí, kolik bylo nově podpořených osob a potřebuje tohle doložit donátorům.  Oba tyto pohledy se při návrhu aplikace prolínaly. 

Aplikace ePanoramix má za sebou už 12 let vývoje a několik podstatných redesignů a v poslední době i kompletní přepis. 

Samotné nasazení aplikace je po technické stránce velmi jednoduché. O něco složitější je dosta-tečně přesně nastavit typologii jednotlivých výkonů, tj. jak co nejpřesněji a nejvýstižněji, nicmé-ně i s tím máme rozsáhle zkušenosti. Takže pokud vás aplikace zaujala, prosím napište nám.